06 21 97 98 20 engelenschool@gmail.com

Engelenschool Iryda

INSPIRATIE VAN EN OVER SPIRITS,

Waarom zou je contact met je spirituele gidsen en de engelen willen maken ?

Gidsen zullen je helpen nieuwe niveaus van persoonlijke kracht en spirituele groei te bereiken.
Hoe meer jij via channelen in verbinding staat met je gidsen hoe meer jouw vibratie verhoogt.
En dat maakt dat je je leven ook anders gaat bekijken.
Je ervaart duidelijker bijvoorbeeld gebieden waar je graag verandering in zou willen aanbrengen.
Je wordt vreugdevoller en blijer, meer gegrond en stabieler, en je wordt meer de baas over je eigen leven.
Ik heb bij veel mensen diep helende processen gezien die betrekking hadden op het (leren) houden van zichzelf.
Jij zult net als iedereen je eigen reden hebben om contact met je gidsen te willen maken.
Misschien kan je het al duidelijk verwoorden of is het gewoon een heel krachtig gevoel of verlangen in je.

 

Aartsengelen zijn collectieve energievelden van ” licht” en onbaatzuchtige liefde  (=trilling die hoger/sneller is dan het fysieke en daarom meestal onzichtbaar voor ons)

Het is ook de  plaats waar jouw Hogere Zelf (niet de fysieke jij, maar tóch jij) is. Dát is zijn trilling.

Als jij je lekker in je vel voelt zitten, blij bent, gewoon geniet, kortom, zo zou het altijd moeten zijn…

Als je dát ervaart / voelt ben je verbonden met je Hogere Zelf, en dus verbonden met het energieveld van de aartsengelen. Dit noemen we ook wel Vortex.

 

Engelen zijn er voor de hele mensheid, niet voor een bepaalde godsdienst. Engelen staan boven elke mensenlijke godsdienst /religie. 

Ze kunnen ons dienen als tussenpersonen voor persoonlijke groei en spirituele evolutie.
Je hoeft de engelen alleen maar ruimte in je leven toe te staan.
Ook geven ze ons bescherming en richting en kunnen ze ons helpen ons creatieve vermogen te vervullen door ons pad gemakkelijk en effen te maken.

Telkens als we in ons leven vastzitten, kunnen we bij onze beschermengelen aankloppen om advies en hulp. Zij houden van ons en koesteren ons onvoorwaardelijk.

Beschermengelen voel of ervaar je. Zo kan het zijn dat je ineens een bepaald prettig of onprettig gevoel krijgt, terwijl je helemaal alleen bent. Ineens inzicht verkrijgen hoort hierbij.

Je snapt ineens waarom iemand boos op je is.
Waar komt ineens dat inzicht vandaan? Ook komen lichamelijke ervaringen voor. Je voelt ineens dat iemand een hand op je schouder legt of in uw oor blaast, terwijl er niemand bij je is.

Je kunt zelf een engel zijn door op het juiste moment iets te doen voor een ander. Wanneer dit op een precair moment gebeurt, kan dat diep ingrijpen in het leven van de ander.

De boodschap van een engel is altijd liefde, hoop, acceptatie, vergiffenis en troost.

ONZE GROOTSTE ANGST…

Onze grootste angst is niet dat we ontoereikend zijn.
Onze grootste angst is dat we onmeetbaar krachtig zijn.
Het is ons licht, niet onze duisternis 

waar we het meest bang voor zijn.

We vragen ons af :
” wie ben ik dat ik briljant, prachtig, talentvol, fantastisch zou zijn?”
Wie ben je eigenlijk om dat niet te zijn ?

Jezelf klein voordoen dient de wereld niet.
Er is niets verlichtends aan om te krimpen opdat
andere mensen zich niet onzeker zullen voelen in je buurt.

 We zijn bedoeld om te stralen
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glans 

te manifesteren die in ons is.

Het zit niet in sommigen van ons,
het zit in iedereen.
En als we ons eigen licht laten schijnen, 

geven we onbewust anderen toestemming om hetzelfde te doen.

Wanneer we bevrijd zijn van onze angst,
bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen. 

(tekst Marianne Williamson)

Mail voor meer informatie: 
engelenschool@gmail.com